Spausdinti

Parduodami objektai

Pageidaujantieji įsigyti patalpas/statinius akcinei bendrovei Lietuvos paštui adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius arba el. paštu info@post.lt pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo pasiūlymo teikėjo vardą ir pavardę, asmens kodą (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimą, įmonės kodą (juridiniams asmenims), adresą, telefono, fakso numerius, siūlomą patalpų/statinių įsigijimo kainą, atsiskaitymo terminą.

Informaciją apie kitų bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų pardavimo aukcioną galite rasti interneto svetainėje www.newsec.lt.

 

Dėl parduodamų PayPost konstrukcijų