Spausdinti

Viešieji pirkimai

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. balandžio 15 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Duomenų iš Lietuvos pašto automobiliuose įmontuotų 224 GPS įrenginių kaupimo, stebėjimo sistemos palaikymo ir GPS remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos 15-ojo pašto, esančio Taikos pr. 119, Klaipėdoje langų bei jų keitimo ir apsauginių žaliuzių montavimo pirkimas.

Paraiškos numeris- 108

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda Žydrė Jucevičienė, el. paštas z.juceviciene@post.lt,

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 18 d. 13:00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 20 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 1, 2, 4, 5 ir 6 pirkimo dalių laimėtojas yra UAB „MARTONAS“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 346 626,28 Eur.

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 7 ir 9 pirkimo dalių laimėtojas yra ūkio subjektų grupė UAB „Intersera“ ir UAB „Mautoras“, atstovaujama UAB „Intersera“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 26 620,00 Eur.

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 8 pirkimo dalies laimėtojas yra ūkio subjektų grupė UAB „KEMI SERVICE“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 16 940,00 Eur.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „MARTONAS“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Intersera“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „KEMI SERVICE“.

 

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 3 pirkimo dalies laimėtojas UAB „AutoRC“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 27 830,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „AutoRC“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 41-ojo pašto, esančio Gerovės g. 29, Vilniuje, grindų remonto darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 112

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 14 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 20 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

AB Lietuvos paštas su UAB E-Bros (įm. kodas 302502296) sudarė pirkimo sutartį.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame reklamos agentūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 19 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Reklamos agentūros paslaugų viešojo pirkimo laimėtojai yra:

I (pirmosios) pirkimo objekto dalies – Uždaroji akcinė bendrovė „Videvita Vilnius“;

II (antrosios) pirkimo objekto dalies – Uždaroji akcinė bendrovė „Lukrecijos reklama“.

Jų pasirinkimo priežastis – Tiekėjai ir jų pasiūlymai atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamų sudaryti pirkimo sutarčių numatomos vertės:

I (pirmosios) pirkimo objekto dalies – 140 176,08 Eur su PVM;

II (antrosios) pirkimo objekto dalies – 210 264,12 Eur su PVM.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Nuotekų kanalizacijos šulinio, esančio Vilniaus g. 18, Švenčionyse, renovacijos darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 105

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 12 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. balandžio 8 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Kaštų valdymo programos „QPR COSTPERFORM 9“ licencijų palaikymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106.1.5 ir 129.1.3 punktais).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 14 d. 11 val. Pasiūlymą teikti el. paštu i.cetoviciene@post.lt

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5 ) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 9“ licencijų (2 vnt.)  aptarnavimo ir palaikymo (atnaujinimo) paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra UAB „ASI CONSULTING BALTIC“ (įm. kodas 110879010). Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 10536,68 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „ASI Consulting Baltic“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Marijampolės centrinio pašto, esančio J. Basanavičiaus a. 9, grindų remonto darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 104

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 11 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Lipnios juostos pirkimas

Paraiškos numeris- 92

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). 

 Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.


Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 13 d. 11:00 val.

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. balandžio 7 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus kompiuterinių darbo vietų priežiūros medžiagų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Artūras Valinčius, tel. (8 5) 276 9857, el. paštas a.valincius@post.lt.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Platforminių svarstyklių su indikatoriumi pirkimas Paraiškos numeris – PPV-82

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 239 8363
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 6 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos centrinio pašto, esančio Liepų g. 16, pirmo aukšto sanitarinio mazgo atnaujinimo darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 99

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 5 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Kilnojamųjų paštų įrengimo paslaugų pirkimą. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 8 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 31 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus akcinės bendrovės Lietuvos pašto PayPost klientų aptarnavimo skyrių valymo ir teritorijų priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Siunčiamos pašto korespondencijos dėžučių rėmelių pirkimas Paraiškos numeris – PPV-74

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 239 8363
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 4 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Spausdinimo paslaugų pirkimą. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 14 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 2361248, el. paštas i.cetoviciene@post.lt.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Spausdinimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos pagrindu UAB „Vilniaus pakuotė“ ir UAB „Grafija“ (toliau – Tiekėjas). Pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 133 100,00 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Vilniaus pakuotė“.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotos ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 30 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotos ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Pirkimo pavadinimas – Kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 9“ licencijų palaikymo paslaugų pirkimas.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo  30 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 9“ licencijų palaikymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 29 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 29 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB E-Bros. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 65 340,00 Eur su PVM.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 23 d. 12.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Šiaulių logistikos terminalo, esančio Metalistų g. 8A Šiauliuose, projektavimo ir rekonstrukcijos darbų  pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 18 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Reklamos agentūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunytė@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame kilimėlių nuomos ir jų keitimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga –2016 m. kovo 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Kilimėlių nuomos ir jų keitimo paslaugų pirkimo laimėtojas yra „Berendsen Textile Service“, UAB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 10.390,66 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su „Berendsen Textile Service“, UAB.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt 

Puslapiai