Spausdinti

Gaunamųjų pašto faksogramų tarifai

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimai Vienos pusės A4 formato lapo gavimo tarifas eurais*
be pridėtinės vertės mokesčio su 21 proc. pridėtinės vertės mokesčiu
1. Gaunamoji nepristatomoji pašto faksograma (įteikiama gavėjui pašte)    
1.1. už pirmą lapą 0,74 0,90
1.2. už kiekvieną kitą lapą 0,07 0,08
    bet ne daugiau kaip
    1,03 1,25
2. Gaunamoji pristatomoji pašto faksograma (pristatoma ir įteikiama gavėjui nurodytu adresu)  
2.1. už pirmą lapą 1,23 1,49
2.2. už kiekvieną kitą lapą 0,12 0,15
    bet ne daugiau kaip
    1,72 2,08

* Gaunamoji pašto faksograma įteikiama gavėjui pašte arba pristatoma ir įteikiama gavėjui nurodytu adresu, kai gavėjas sumoka gaunamosios faksogramos mokestį. Apie pašto faksogramos gavimą pranešama gavėjui siuntėjo nurodytu telefono numeriu.

Atnaujinta 2014-07-24