Gerosios valdysenos indekse – Lietuvos pašto šuolis

2022-09-30

Lietuvos pašto valdysena vertinama dar geriau. Kasmet Valdymo koordinavimo centro (VKC) sudaromame Gerosios valdysenos indekse Lietuvos pašto įvertinimas pakilo nuo anksčiau buvusio A- iki A. Šiame indekse, kuriame vertinamos visos valstybės valdomos bendrovės, atsižvelgiama į tris sritis – skaidrumą, kolegialius organus ir strateginį planavimą.

2021-2022 m. valdysenos indekse aukščiausias – A+ įvertinimas Lietuvos paštui skirtas už kolegialių organų veiklą. Lietuvos pašto valdysena yra itin gerai vertinama dėl kolegialių organų atliekamų funkcijų, veikiančių komitetų, nepriklausomumo ir kompetencijų.

Pastaraisiais metais bendrovė, atsižvelgdama į ankstesnes VKC rekomendacijas, patobulino valdybos veiklos organizavimo ir įsitraukimo praktikas, taip pat sustiprino audito komiteto kompetencijas.

Gerosios valdysenos indeksas (GVI) yra sudaromas nuo 2012 m. Jis įvertina ir pamatuoja, kaip valstybės valdomos įmonės bei jas kontroliuojančios valstybei atstovaujančios institucijos įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas. 

Šiuo metu GVI yra vienintelis įrankis, kurio pagrindu įvertinama visų valstybės valdomų įmonių bei jų dukterinių įmonių valdysenos kokybė ir atitiktis teisės aktų nuostatoms bei pasaulinėms gerosios valdysenos praktikoms.

Buvo naudinga? Dalinkitės: