Siuntimas po BREXIT

Pasibaigus Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) pereinamajam laikotarpiui, nuo 2021 metų sausio 1 dienos JK (išskyrus Šiaurės Airijos regioną) ES narėms tapo „trečiąja šalimi“, todėl iš jos į Lietuvą siuntose atkeliaujančios prekės, jų vertei viršijus atleidimo nuo importo mokesčių lengvatai taikytiną ribą, privalo būti apmokestintos importo mokesčiais. Ir atvirkščiai, į JK iš Lietuvos siuntose išsiųstos prekės turi būti deklaruojamos ir apmokestinamos importo mokesčiais JK, pagal ten galiojančius mokesčių ir muitų teisės aktus.

Paskutinėmis 2020 metų dienomis sėkmingai pasiektas ES – JK susitarimas dėl laisvosios prekybos, kuriuo remiantis visoms importuojamoms prekėms, jeigu jos kilusios iš JK ir ES, bus taikoma „nulinė“ muito tarifo norma.

SVARBU. ES prekyboje su Šiaurės Airija taikomos išskirtinės taisyklės, galiojančios kaip ir iki šiol prekyboje ES viduje, t. y. siunčiant ir gaunant siuntas iš šios JK dalies muitinės formalumai nebus atliekami. Tačiau laikinai, kol bus atlikti būtini sisteminiai pakeitimai, siunčiant siuntas į bet kurią JK dalį – įskaitant ir Šiaurės Airiją, bus taikoma bendra siuntimo į trečiąsias šalis tvarka (kol kas reikės pildyti CN 22 / CN 23 pašto muitinės deklaracijos formas), išskyrus reikalavimą forminti standartinę muitinės eksporto deklaraciją.

 

Kas po BREXIT pasikeitė siunčiant į Jungtinę Karalystę?

 

Deklaracijų formos

Nuo 2021 m. sausio 1 d. siunčiant pašto siuntas į JK yra privaloma pildyti pašto muitinės deklaraciją kiekvienai siuntai, jei ji nėra rašytinė korespondencija (dokumentai).

Korespondencijos siuntai su smulkiais daiktais (prekėmis) iki 2 kg, kurių bendra vertė neviršija 360 Eur, reikia pildyti ir prie siuntos pridėti muitinės deklaracijos formą CN 22.

Jeigu siuntoje siunčiamų prekių vertė viršija 360 Eur, reikia pildyti deklaracijos formą CN 23.

Plačiau apie šias formas galima sužinoti čia.

Pašto siuntiniams ir tarptautiniam greitajam paštui, nepriklausomai nuo bendros jame siunčiamų prekių vertės, jau ir anksčiau reikėjo pildyti CN 23 formą, kuri atstojo siuntinio lydraštį. Nuo 2021 m. sausio 1 d. šį dokumentą reikia pildyti muitinės reikmėms – siuntos turi praeiti muitinės patikrą ir joms turi būti atliekami reikalingi muitinės formalumai. 

Primenama, siunčiant į Šiaurės Airiją, pildyti pašto muitinės deklaracijos formas CN 22 / CN 23 reikia tik laikinai, kol bus atlikti būtini sisteminiai pokyčiai.

Papildomai prie pašto muitinės deklaracijos formos, jei siuntos vertė viršija 1000 Eur ir (arba) jeigu prekėms yra taikomi tam tikri draudimai ar apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir kt.) ar pan., reikia įforminti standartinę eksporto deklaraciją. Jei pageidaujama, kad tokią paslaugą suteiktų Lietuvos paštas, CN 23 formoje prie „Pastabos“ reikia nurodyti „Pageidauju eksporto deklaracijos“.

Įforminant standartinę eksporto muitinės deklaraciją reikia turėti EORI kodą (Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas). Platesnė informacija apie šį kodą pateikta žemiau. 

 

Siuntimo tarifai

Iki JK išstojimo iš ES, siunčiant pašto siuntas į JK, korespondencijos siuntai su dokumentais iki 500 g ar smulkiais daiktais iki 2 kg buvo taikomi ES tarifai. Nuo 2021 m. sausio 1 dienos korespondencijos siuntoms iki 2 kg yra taikomi ne ES tarifai. Pašto siuntiniams  ir tarptautiniam greitajam paštui nuo 2021 sausio 1 d. taikomas 0% PVM.

 

Kas po BREXIT pasikeitė mūsų klientams atsisiunčiant iš Jungtinės Karalystės?

Primenama, kad išimtine tvarka, šie reikalavimai nėra taikomi siuntoms, gaunamoms iš Šiaurės Airijos.

 

Deklaracijų formos

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos visos išsiųstos pašto siuntos, kuriose  siunčiamos prekės / daiktai, iš JK turi atkeliauti jau su užpildytomis CN 22 / CN 23 pašto muitinės deklaracijų formomis.

Iš JK atkeliausiančios siuntos su prekėmis / daiktais (tiek komercinio, tiek nekomercinio pobūdžio) turi būti deklaruojamos muitinei.

Iki 2021 m. liepos 1 dienos paštu atsiunčiamos prekės / daiktai, jeigu jų vertė neviršys 1000 Eur ir jie nebus draudžiami arba ribojami, galės būti deklaruojami su CN 22 arba CN 23 pašto muitinės deklaracijomis, siuntos gavėjui pateikus papildomus muitinės formalumams reikalingus dokumentus (sąskaitas, sutartis, apmokėjimo dokumentus ir kt.).

Standartinę importo muitinės deklaraciją iki 2021 m. liepos 1 dienos reikės įforminti tik toms siuntoms iš JK, kuriose esančių prekių / daiktų vertė bus didesnė nei 1000 Eur, arba toms, kuriose bus draudžiamų ar ribojamų prekių. Įforminant standartinę muitinės deklaraciją, bus reikalinga turėti EORI kodą (informacija pateikta žemiau).

Nuo 2021 m. liepos 1 dienos standartinės importo deklaracijos pateikimas bus privalomas visoms iš ne ES šalių (tarp jų ir iš JK) siuntose atgabentoms prekėms, nepriklausomai nuo jų vertės ir pobūdžio.

 

Muitas, akcizas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Prekėms, kurios nėra importo mokesčių lengvatų objektas, bus taikomi importo muitai ir (arba) skaičiuojamas importo PVM bei akcizas (jei taikytina). Konkrečią informaciją rasite čia.

Pagal paskutinį JK ir ES prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, visoms importuojamoms prekėms tokiu atveju, jeigu jos kilusios iš JK ir ES, bus taikoma „nulinė" muito tarifo norma. Atsižvelgiant į tai, importo metu siuntos gavėjo gali būti paprašyta pateikti įrodymus dėl importuojamų prekių kilmės. Daugiau informacijos https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801236d6

Iki 2021 m. liepos 1 dienos

Iš JK į LT atsiųstos pašto siuntos su prekėmis bus apmokestinamos importo PVM, jeigu jų vertė viršys 22 Eur. Jei prekių vertė viršys 150 Eur, prie importo PVM dar prisidės ir importo muitas, tiesiogiai priklausantis nuo siunčiamų prekių pobūdžio ir prekių kilmės šalies.

Iš JK į LT atsiųstos siuntos su dovanomis (privataus asmens siunčiamos kitam privačiam asmeniui be jokio atlygio) bus apmokestintos importo PVM, jeigu jų vertė viršys 45 Eur, kartu su importo muitu (kai taikytinas), jei prekių vertė viršys 150 Eur.

Nuo 2021 m. liepos 1 dienos 

Iš JK į LT atsiųstos pašto siuntos su prekėmis iki 150 Eur vertės bus apmokestinamos importo PVM ir nuo 150 Eur vertės importo PVM ir importo muitais (kai taikomi).

Atsiunčiamos iš JK dovanoms (ne)apmokestinimo sąlygos išliks tos pačios, kurios įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. , t. y.: iš JK į LT atsiųstos siuntos su dovanomis (privataus asmens siunčiamos kitam privačiam asmeniui be jokio atlygio) bus apmokestintos importo PVM, jeigu jų vertė viršys 45 Eur, kartu su importo muitu, jei prekių vertė viršys 150 Eur.

 

Tarpininkavimo mokestis

Visas iš trečiųjų šalių (tai galios ir JK) atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė  nei 1000 Eur, deklaruoti kliento vardu yra įgaliotas Lietuvos paštas, jeigu klientas neišreiškė pageidavimo deklaruoti siuntos pats arba nepasirinko kito muitinės tarpininko.

Klientai, pageidaujantys deklaruoti siuntoje atsiųstas prekes savarankiškai, apie tai  Lietuvos paštą turi informuoti iš anksto, t. y.,  iki fizinio siuntos atvykimo į Lietuvos pašto logistikos centrą.

Tokiu atveju nedelsiant reikia užpildyti pareiškimo formą  ir atsiųsti  ją el. paštu info@post.lt. Išsami informacija apie tai pateikiama www.lietuvospaštas.lt rubrikos „Siuntų deklaravimas muitinei“ skiltyje „Savarankiškas deklaravimas arba kitas muitinės tarpininkas“.

Visoms importo mokesčiais apmokestinamoms ir 1000 Eur vertės neviršijančioms Lietuvos pašto muitinei deklaruojamoms siuntoms šiuo metu taikomas Lietuvos pašto deklaracijos tarptautinės pašto siuntos pateikimo muitinei mokestis – 8,69 Eur.

Tais atvejais, kai siuntos vertė viršija 1000 Eur, ir reikalinga standartinė muitinės deklaracija, o klientas nusprendžia pasinaudoti Lietuvos pašto, kaip muitinės tarpininko, paslaugomis, šiuo metu taikomas elektroninės muitinės deklaracijos įforminimo įkainis – 11,89 Eur už pirmą lapą ir 5,95 Eur už kiekvieną kitą (papildomų lapų skaičius priklauso nuo to, kiek prekių rūšių yra siunčiama siuntinyje).

Dėl įvairių tarptautiniu mastu įsigaliojančių teisinių reikalavimų ir besikeičiančių Lietuvos pašto procesų yra peržiūrima ir Lietuvos pašto teikiamų paslaugų kainodara. Apie visus pasikeitimus klientai bus informuojami iš anksto. 

 

Informacija klientams, kuriems reikalinga standartinės muitinės deklaracijos įforminimo paslauga

 

Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas

Rekomenduojame pasirūpinti EORI (Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo) kodu, kuris bus reikalingas muitinės formalumų Lietuvoje atlikimui. EORI – tai unikalus kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia ES valstybės narės muitinė. EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus Lietuvoje (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.).

Užsiregistruoti / persiregistruoti turi šie asmenys:

  • prekiaujantys tik ES vidaus rinkoje ir nedalyvaujantys prekyboje su trečiosiomis šalimis, jeigu ketina vykdyti prekybos operacijas, kurias vykdant privaloma atlikti muitinės formalumus;
  • turintys EORI kodus, kuriuos suteikė Jungtinės Karalystės, kaip ES šalies, muitinė (įskaitant trečiųjų šalių asmenis), nes nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES datos šie kodai nebegalioja ES27.

EORI registracijai reikalingus duomenis galima pateikti iš anksto arba tuo metu, kai pirmą kartą pateikiama deklaracija ar prašymas priimti muitinės sprendimą.

EORI kodo suteikimo klausimais galima kreiptis šiais telefonais:

Vilniaus teritorinėje muitinėje: (8 5) 235 6223; (8 5) 235 6226.

Kauno teritorinėje muitinėje: (8 37) 304 277; (8 37) 304 271. 

Klaipėdos teritorinėje muitinėje: (8 46) 390 082.

Muitinės departamente: (8 5) 236 2312; (8 5) 236 2387.

Daugiau informacijos apie EORI rasite čia.

 

Muitinės formalumai Jungtinėje Karalystėje (išskyrus Šiaurės Airiją)

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos importo mokesčiai JK  taikomi ir mažavertėms siuntoms. Už į JK siunčiamas kitose šalyse parduodamas prekes, kurių vertė neviršija 135 svarų (150 Eur), importo mokesčius surinkti ir pervesti į JK biudžetą turi būtent prekių pardavėjas. Tam yra reikalinga speciali PVM mokėtojo registracija JK, siuntėjas turi  gauti JK EORI kodą. Daugiau informacijos pateikiama JK Vyriausybės puslapyje skelbiamose gairėse. Importo mokesčius už siuntas, kurių vertė yra didesnė nei 135 svarai, ir toliau surinkinės JK paštas. Pokyčiai neliečia akcizais apmokestinamų prekių bei fizinių asmenų neatlygintinai siunčiamų siuntų (dovanų).

Daugiau informacijos JK pašto ir Vyriausybės puslapiuose:

https://www.royalmail.com/brexit

https://personal.help.royalmail.com/app/answers/detail/a_id/106

 https://www.gov.uk/transition

 https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-ofoverseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vattreatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

 https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

 

 

Papildoma informacija apie BREXIT skelbiama ir Lietuvos Respublikos Muitinės tinklapyje.