Siuntimas po Brexit

Lietuvos paštas rengiasi galimam Jungtinės Karalystės (JK) išstojimui iš Europos Sąjungos ir peržiūri siuntų gavimo ir išsiuntimo procedūras. Įvykus „kietajam“ išstojimui, Jungtinė Karalystė Europos Sąjungos narėms taps „trečiąja šalimi“, todėl iš jos į Lietuvą siuntose atkeliaujančios prekės, jų vertei viršijus atleidimo nuo importo mokesčių lengvatai taikytiną ribą, privalės būti apmokestintos importo mokesčiais. Ir atvirkščiai, į JK iš Lietuvos siuntose išsiųstos prekės bus apmokestinamos importo mokesčiais JK pagal ten galiojančius muitų teisės aktus.

 

FIZINIAMS asmenims

 

Kas po Brexit pasikeis mūsų klientams siunčiant į Jungtinę Karalystę?

 

Deklaracijų formos

 

Dabar siunčiant siuntinius į JK, pildyti muitinės deklaracijų nereikia, po „Brexit“ reikės papildomų dokumentų.

 

 • Korespondencijos siuntai su smulkiais daiktais (prekėmis) iki 2 kg reikia pildyti ir prie siuntos pridėti muitinės deklaraciją CN 22.
 • Formą galima rasti čia.
 • Jeigu siuntoje siunčiamų prekių vertė apie 360 Eur, reikia pildyti deklaracijos formą CN 23.
 • Formą galima rasti čia.
 • Pašto siuntiniui papildomai prie siuntinio lydraščio CP 71 (formą galima rasti čia), reikia pildyti ir pridėti muitinės deklaraciją CN 23 bei visus muitinės formalumų atlikimui reikalingus dokumentus (sąskaitas, licencijas, leidimus, pan.).

Siuntimo tarifai

 

Dabar siunčiant pašto siuntas į JK korespondencijos siuntai su dokumentais iki 500 g ar smulkiais daiktais iki 2 kg taikomi ES tarifai, o pašto siuntinių, sunkesnių nei 10 kg, siuntimas apmokestinamas 21 proc. PVM.

 

 • Po JK išstojimo iš ES, visoms siunčiamoms siuntoms į JK bus taikomi tokie pat tarifai, kaip dabar siunčiant į JAV, Rusiją, Baltarusiją ir kitas „trečiąsias šalis“.
 • Tarifus galima sužinoti čia: https://www.post.lt/lt/laiskai prie „Siuntimas į užsienį“ -> „Siuntimo kaina į užsienį“ ir čia https://www.post.lt/lt/daiktai prie „Daiktų siuntimas į užsienį“ -> „Daiktų siuntimo kaina į užsienį“).
 • Po JK išstojimo iš ES, sunkesniems nei 10 kg pašto siuntiniams bus apskaičiuojamas 0 proc. PVM.

 

Kas po Brexit pasikeis mūsų klientams atsisiunčiant iš Jungtinės Karalystės?

 

Deklaracijų formos

 

Dabar atsisiunčiant smulkias siuntas ir siuntinius iš JK, pildyti muitinės deklaracijų nereikia, po „Brexit“ visos siuntos ir siuntiniai, kuriais bus siunčiamos prekės/daiktai, iš JK atkeliaus jau su užpildytomis CN22/ CN 23 muitinės deklaracijų formomis, siuntos gavėjui reikės pateikti papildomus deklaravimui reikalingus dokumentus.

 • Iš JK atkeliausiančios siuntos (tiek komercinio, tiek nekomercinio pobūdžio) turės būti deklaruojamos muitinei. Paštu atsiunčiamos prekės, jeigu jų vertė neviršys 1000 Eur, galės būti deklaruojamos su CN22 arba CN 23 pašto muitinės deklaracijomis.
 • Siuntoms iš JK, kurių vertė bus didesnė nei 1000 Eur, reikės forminti standartinę importo deklaraciją.

 

Muitas, akcizas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM)

 

Prekėms, kurios nėra importo mokesčių lengvatų objektas, bus taikomi Pasaulio prekybos organizacijos arba erga omnes importo muitai ir (arba) skaičiuojamas importo PVM bei akcizas (jei taikytina). Konkrečią informaciją rasite čia.

 • Neviršijančios 45 Eur vertės vieno privataus asmens kitam privačiam asmeniui nekomerciniais tikslais į Lietuvą atsiųstos siuntos importo mokesčiais nebus apmokestinamos. Tačiau perkant JK elektroninėse parduotuvėse („Amazon“, „eBay“ ir pan.) ir siunčiantis prekes į Lietuvą, visų prekių, siunčiamų vienoje siuntoje, vertei viršijus 22 Eur, prekes reikės deklaruoti muitinėje ir sumokėti importo bei pašto deklaravimo mokesčius.
 • Jeigu siuntos vertė bus didesnė nei 150 Eur, siuntos gavėjas turės sumokėti ne tik importo PVM, pašto tarpininkavimo mokestį, bet ir muitus, jei jie taikomi konkrečiai prekių grupei.

 

Tarpininkavimo mokestis

 

 • Visas iš trečiųjų šalių (tai galios ir JK) atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė  nei 1000 Eur, deklaruoti kliento vardu yra įgaliotas Lietuvos paštas, jeigu klientas neišreiškė pageidavimo deklaruoti siuntos pats arba nepasirinko kito muitinės tarpininko.
 • Visoms importo mokesčiais apmokestinamoms ir 1000 Eur vertės neviršijančioms siuntoms taikomas Lietuvos pašto deklaracijos pateikimo muitinei mokestis – 8,69 Eur.
 • Tais atvejais, kai siuntos vertė viršija 1000 Eur, ir reikalinga standartinė muitinės deklaracija, o klientas nusprendžia pasinaudoti Lietuvos pašto, kaip muitinės tarpininko, paslaugomis, taikomas Bendrojo administracinio dokumento (BAD) įforminimo įkainis – 11,89 Eur už pirmą lapą ir 5,95 Eur už kiekvieną kitą (papildomų lapų skaičius priklauso nuo to, kiek prekių rūšių yra siunčiama siuntinyje).

 

VERSLO klientams

 

Kas po Brexit pasikeis mūsų verslo klientams?

 

Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas

 

 • Rekomenduojame pasirūpinti EORI (Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo) kodu. Šis kodas – tai Europos Bendrijoje unikalus kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė. EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.).

 

Užsiregistruoti/ persiregistruoti turi šie asmenys:

 • šiuo metu prekiaujantys tik ES vidaus rinkoje ir nedalyvaujantys prekyboje su trečiosiomis šalimis, jeigu ketina vykdyti prekybos operacijas, kurias vykdant privaloma atlikti muitinės formalumus;
 • šiuo metu turintys galiojančius EORI kodus, kuriuos suteikė Jungtinės Karalystės muitinė (įskaitant trečiųjų šalių asmenis), nes nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES datos šie kodai nebegalios ES27.

 

EORI registracijai reikalingus duomenis galima pateikti iš anksto, iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES datos, arba tuo metu, kai pirmą kartą pateikiama deklaracija ar prašymas priimti muitinės sprendimą.

Daugiau informacijos apie tai rasite čia.