Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Draudžiami siųsti daiktai

Tarptautinių siunčiamų siuntų atveju, kai buvo siunčiami draudžiami siųsti daiktai ir siunta buvo sustabdyta ir neeksportuota į užsienį, siuntėjui siuntimo mokesčiai nėra grąžinami.

Pašto siuntose draudžiama siųsti:

 • narkotines ir psichotropines medžiagas;
 • deaktyvuotus nukenksmintus sprogstamuosius įtaisus, šaunamuosius ginklus, karinę amuniciją (įskaitant granatas, sviedinius, šovinius ir pan.), orinius šautuvus, bet kokias sprogstamųjų įtaisų ar šaunamųjų ginklų kopijas ir imitacijas;     
 • sprogiąsias (tokias, kaip oro pagalvės), degiąsias, radioaktyviąsias, nuodus, toksines, oksiduojančias ir kitas pavojingas medžiagas;
 • degtukus, žiebtuvėlius, magnetikus;
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;
 • gyvus gyvūnus, išskyrus bites, dėles, šilkverpius, parazitus bei kenkėjų naikintojus, siunčiamus registruotose smulkiose siuntose oficialiai pripažintoms institucijoms;
 • alkoholinius gėrimus, kurie yra stipresni kaip 70 proc. (pvz. „Žalgirio“ trauktinė);
 • alkoholinius gėrimus nesandariuose buteliuose;
 • visų rūšių aerozolius;
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus;
 • kolekcines ar kitas monetas (nepriklausomai nuo to, ar siunta yra įvertintoji);
 • banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ir kitus vertingus daiktus galima siųsti tik įvertintose siuntose ir tik į tas šalis, kuriose leidžiama tokius daiktus įvežti;
 • draudžiama vykdyti gaminių su nikotinu importą iš ne ES šalių, kai nikotino koncentracija viršija 2,5mg/g;
 • draudžiama vykdyti gaminių su nikotinu importą iš ES šalių, kai nikotino koncentracija viršija 16,67mg/g;
 • draudžiama importuoti elektronines cigaretes bei elektroninių cigarečių pildykles su skysčiu, pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti, jei šiame skystyje yra kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako kvapą ir (ar) skonį.

Mėsos gaminiai būtinai turi būti hermetinėse pakuotėse. Siunčiamų mėsos gaminių kiekis turi būti nedidelis (iki 5 kg).

Nerekomenduojama siųsti tabako ar nikotino produktų į kitas šalis. Net tose šalyse, į kurias nėra draudžiama siųsti tabako gaminių, jie yra apmokestinami gana dideliais muito mokesčiais.

Draudžiama siųsti produktus aerozolinėse pakuotėse.

 

Į Europos Sąjungos teritoriją draudžiami įvežti produktai:

 • Lietuvoje neregistruoti augalų apsaugos produktai;
 • augalai, augaliniai produktai be fitosanitarinių sertifikatų.

 

Primename, kad už siuntos turinį ir kad jame nebūtų draudžiamų siųsti daiktų atsako siuntėjas. Siuntėjas atsako bei privalo atlyginti nuostolius ir tuo atveju, jei siunčiamos siuntos su pavojingais, draudžiamais daiktais sukelia žalą ar sužaloja darbuotojus.

Siuntos su ličio baterijomis

Pašto siuntos, kuriose yra įrenginių su ličio baterijomis / elementais, yra laikomos pavojingomis siuntomis. Tokios siuntos priimamos siųsti paštu tik tuo atveju, jei atitinka šiuos visus išvardintus saugumo, pakavimo ir žymėjimo reikalavimus:


1.Ličio baterijos / elementai laikomi įrenginio viduje. Pavienės arba supakuotos kartu su įrenginiu ličio baterijos / elementai siųsti paštu nepriimamos.
2.Vienoje pašto siuntoje gali būti ne daugiau kaip dvi ličio baterijos arba keturi elementai.
3.Ličio baterijas / elementus, esančius įrenginio viduje, leidžiama siųsti pašto siuntoje, jeigu jie atitinka šiuos talpos / kiekio reikalavimus: Vieno ličio jonų elemento talpa turi būti mažesnė ar lygi 20 Wh.
Vienos ličio jonų baterijos talpa turi būti mažesnė ar lygi 100 Wh.
Ličio kiekis viename ličio metalo elemente turi būti mažesnis arba lygus 1 g.
Ličio kiekis vienoje ličio metalo baterijoje turi būti mažesnis arba lygus 2 g.

4.Didžiausias leistinas ličio baterijų / elementų neto svoris vienoje pašto siuntoje yra 5 kg.
5.Pašto siuntose nepriimami siųsti įrenginiai su pažeistomis, sugedusiomis, perdirbtomis, restauruotomis ar išimtomis iš apyvartos dėl defektų ličio baterijomis / elementais.
6.Įrenginiai remontui, pvz., kompiuteriai ir mobilieji telefonai, turi būti siunčiami be ličio baterijų / elementų.

Už siuntoje esančių ličio baterijų identifikavimą, pateiktą informaciją pašto darbuotojui ir siuntos atitikimą keliamiems reikalavimams atsako siuntėjas.

Siuntų su ličio baterijomis / elementais pakavimas
1.Pašto siuntoje esantis įrenginys su ličio baterija / elementu turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio įjungimo. Jei tai yra būtina, įrenginio įjungimo mygtukai turi būti papildomai apsaugoti (apsukti izoliacine juosta ar pan.) nuo atsitiktinio įjungimo, kurį galėtų sąlygoti kontaktas su pakavimo medžiagomis, pačia pakuote ar kitais siuntoje esančiais daiktais.
2.Pašto siuntoje esantis įrenginys su ličio baterija / elementu turi būti tvirtai supakuotas pašto siuntoje ir nejudėti. Įrenginio judėjimas siuntoje gali sukelti jo pažeidimą, atsitiktinį įjungimą ar teigiamų ir neigiamų elektrodų susijungimą.
3.Bet koks įrenginys su baterijomis / elementais turi būti transportavimo metu išjungtas.
4.Pakavimui būtina stipri išorinė pakuotė. 
5.Pašto siuntą su ličio baterijomis / elementais turi susipakuoti pats siuntėjas.

Siuntų su ličio baterijomis / elementais žymėjimas
1.Pašto siunta su ličio baterijomis / elementais papildomai neženklinama. Ant siuntos pakuotės negali būti jokių specialių ženklinimų, nurodančių siuntoje esančių daiktų pavojingumą.
2.Ant pašto siuntos su ličio baterijomis / elementais turi būti nurodyti siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti (šalia siuntėjo adreso įrašytas telefonas ir (ar) elektroninis pašto adresas).
3.Užpildytoje muitinės deklaracijoje CN 22 / CN 23 (tais atvejais, kai ji turi būti pildoma) šalia siuntėjo duomenų turi būti nurodyti siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti telefonas arba elektroninis pašto adresas.

Vienoje pašto siuntoje negali būti siunčiami prietaisai su ličio baterijomis ir prietaisai su ličio elementais. Turi būti tik prietaisai su elementais arba tik prietaisai su baterijomis. Ličio baterija yra sudaryta mažiausiai iš dviejų ličio elementų, todėl vienoje siuntoje siunčiant prietaisus su baterijomis ir su elementais, gali būti viršytas didžiausiais leistinas ličio baterijų / elementų kiekis vienoje siuntoje.

Pašto siuntų su ličio baterijomis / elementais gabenimo reikalavimus nustato Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) ir šios organizacijos išleistos Pavojingų krovinių vežimo taisyklės (DGR). Pavojingų krovinių vežimą oro paštu prižiūri Lietuvos Civilinės Aviacijos (CAA) administracija.

Šalys, į kurias draudžiama įvežti tabako gaminius
 • Airija
 • Austrija
 • Baltarusija
 • Brazilija
 • Indija
 • Italija
 • Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Kuveitas
 • Malis
 • Rumunija
 • Singapūras
 • Tanzanija
 • Vietnamas
 • Vokietija

Informacija apie šalis, į kurias draudžiama įvežti tabako gaminius nuolat keičiasi, todėl pateikiami sąrašai yra tik orientacinio pobūdžio ir Lietuvos paštas už jų tikslumą neatsako. Dėl tikslios informacijos prašome kreiptis gavimo šalies muitinę ar pašto paslaugų teikėją. Primename, kad už siuntos turinį ir kad joje nebūtų draudžiamų siųsti daiktų, atsako siuntėjas.

Šalys, į kurias draudžiama įvežti alkoholį
 • Austrija
 • Baltarusija
 • Brazilija
 • Centrinė Afrikos Respublika
 • Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Jungtiniai Arabų Emyratai
 • Kuveitas
 • Nigerija
 • Omanas
 • Pakistanas
 • Sent Kristoferis ir Nevis
 • Sent Lusija
 • Singapūras
 • Sudanas

Informacija apie šalis, į kurias draudžiama įvežti alkoholį nuolat keičiasi, todėl pateikiami sąrašai yra tik orientacinio pobūdžio ir Lietuvos paštas už jų tikslumą neatsako. Dėl tikslios informacijos prašome kreiptis gavimo šalies muitinę ar pašto paslaugų teikėją. Primename, kad už siuntos turinį ir kad joje nebūtų draudžiamų siųsti daiktų, atsako siuntėjas.

Draudžiamų daiktų sąrašas pagal šalis

Draudžiami siųsti daiktai į Rusiją ir Baltarusiją.

Su draudžiamų pilnu daiktų sąrašu pagal šalis galite susipažinti Pasaulinės Pašto Sąjungos svetainėje.

Sužinoti, ar siuntoje esančiam turiniui galioja ribojimai užsienio šalies muitinėje galite ir  ČIA.