Patalpų nuoma ir pardavimai

Patalpų nuoma

Patalpų nuoma

Dėl galimos nekilnojamojo turto (patalpų / pastatų / kiemo statinių) nuomos kreiptis el. p. turto.valdymas@post.lt nurodant dominančio turto adresą, pageidaujamą nuomos plotą ir terminą, siūlomą nuomos kainą bei planuojamą vykdyti veiklą. Turtas nuomojamas vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto Nekilnojamojo turto išnuomojimo tvarka (Žr. „Susiję dokumentai“).

 

Nuomojamas nekilnojamasis turtas

 

Išnuomotas turtas. 2021 m. II pusmetis

Ieškome nuomai

Kauno logistikos centro patalpų nuomos konkursas

 

Pavadinimas: Akcinės bendrovės Lietuvos pašto logistikos ir administracinių-buitinių negyvenamųjų patalpų, pritaikytų bendrovės veiklai, nuoma Kauno mieste arba Kauno rajone.
Nuomininkas:

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
Įmonės kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811    
A.s. LT71 7044 0600 0018 7388    
AB SEB bankas    
Tel. (8 700) 55 400
El. paštas: info@post.lt
Nuomininko kontaktinis asmuo: Andrej Litvinov, el. paštas: a.litvinov@post.lt, mob. 8 658 28134
Nuomos proceso būdas: Viešas konkursas. 
Bendrovė numato derybas dėl kainų ir kitų gautų pasiūlymų sąlygų.
Reikalingo išsinuomoti nekilnojamojo turto paskirtis, plotas, trumpas aprašymas:

Pateikiami penki reikalingo išsinuomoti turto įrengimo variantai:

 

Pageidaujamas nuomos terminas: 5 (penkeri) metai, su galimybe nutraukti nuomos sutartį po trijų metų. Veiklos patalpose pradžia ne vėliau negu 2022 m. balandžio mėn.
Paraiškos nuomoti nekilnojamąjį turtą pateikimo tvarka:
 • Paraiška teikiama užpildant siūlomų nuomai patalpų paraiškos formą (spausti čia ir parsisiųsti). 
 • Paraiškas ir kitus nekilnojamo turto valdytojo arba jo įgalioto asmens pasirašytus dokumentus arba jų kopijas konkurso dalyvis turi pateikti elektronine forma (skenuotus, .pdf arba .adoc formatu) el. paštu turto.valdymas@post.lt ne vėliau kaip iki 2022-01-10 d. 17.00 val.
 • Konkurso dokumentai ir bet kokia su konkursu susijusi informacija turi būti pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikiami vertimų biuro patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.  
 • Teikiant paraišką būtina numatyti patalpų apžiūrėjimo galimybę, nurodant laiką, per kurį bus galima fiziškai apžiūrėti ir įvertinti nuomojamas patalpas, bei kontaktinį asmenį.
Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių nutraukti turto nuomos procedūrą.
Pranešimo apie galimai pastebėtas korupcijos apraiškas ar galimai neteisėtus Bendrovės darbuotojų veiksmus pateikimo būdas elektroniniu paštu: pranesk@post.lt 

 

 

2021 m. išsinuomotas turtas

Susiję dokumentai

 

Parduodame

Nekilnojamas turtas

Pageidaujantieji įsigyti patalpas/statinius akcinei bendrovei Lietuvos paštui adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius arba el. paštu turto.valdymas@post.lt pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo:

 • pasiūlymo teikėjo vardą ir pavardę, asmens kodą (fiziniams asmenims);
 • įmonės pavadinimą, įmonės kodą (juridiniams asmenims);
 • adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • pageidaujamų įsigyti patalpų/statinių adresą;
 • siūlomą patalpų/statinių įsigijimo kainą;
 • atsiskaitymo terminą.

 

Parduodamas nekilnojamas turtas

 

Pardavimai Aukcione

Parduotas nekilnojamas turtas.

Kilnojamas turtas

 

Pageidaujantieji įsigyti patalpas/statinius akcinei bendrovei Lietuvos paštui adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius arba el. paštu turto.valdymas@post.lt pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo:

 • pasiūlymo teikėjo vardą ir pavardę, asmens kodą (fiziniams asmenims);
 • įmonės pavadinimą, įmonės kodą (juridiniams asmenims);
 • adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • pageidaujamų įsigyti patalpų/statinių adresą;
 • siūlomą patalpų/statinių įsigijimo kainą.

 

Parduodamas kilnojamas turtas

Parduodami PayPost kioskai (konkursas vyksta 2022.01.04-2022.01.17):

 

2021 m. parduotas kilnojamas turtas

Susiję dokumentai