Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Prenumerata

Siūlome Jums plačiausią Lietuvos ir užsienio šalių spaudos leidinių pasirinkimą. Prenumeruokite savo mėgstamus leidinius neišeidami iš namų ar biuro – tai bus ne tik aktualios žinios, bet ir originali bei praktiška dovana Jūsų draugams, artimiesiems, kolegoms bet kokia proga.

 

Užsakymo būdai

pasto or paypost skyriuose
Pašto skyriuose

Pasirinktus leidinius galite užsiprenumeruoti apsilankę Jums patogiausiame pašto skyriuje.

laiškininkas
Per laiškininką ar paskambinę telefonu

Norėdami užsisakyti leidinių prenumeratą galite tai padaryti kreipdamiesi į Jus aptarnaujantį laiškininką ar paskambinę informaciniu telefonu 8 700 55 400. 

internetu
Internetinėje prenumeratos svetainėje

Apsilankę prenumeratos svetainėje  www.prenumeruok.lt, galėsite ne tik rinktis iš plataus leidinių katalogo, bet ir užsisakyti labiausiai patinkamą. 

Aktuali informacija

 • Užsakytus leidinius pristatysime kasdien, išskyrus sekmadienius, švenčių dienas ir pirmadienius. Pirmadienį nepristatytus leidinius pristatysime kitą darbo dieną;
 • Lietuvos leidinių kasmėnesinės laikraščių prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno mėnesio 26 d., kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą – iki kiekvieno mėnesio 22 dienos (jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip);
 • Užsienio leidinių kasmėnesinės prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno mėnesio 4 d. (jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip);
 • Už periodinių leidinių išleidimą laiku, pinigų grąžinimą prenumeratoriams už neišleistus leidinių numerius atsako laikraščių, žurnalų leidėjai.

Sąlygos

Prenumeratos pristatymo tarifai nuo 2024 metų sausio 1 d.

2024 metų sausio 1 d. keičiasi periodinių leidinių pristatymo tarifai:
periodinio leidinio pristatymo kainą sudaro lentelėje pateikto 1 punkto ir 2 punkto pasirinktos dalies tarifo suma.

 

  Periodinio leidinio pristatymo tarifai prenumeratoriams kaimo vietovėse* Periodinio leidinio pristatymo tarifai prenumeratoriams mažųjų miestų vietovėse* Periodinio leidinio pristatymo tarifai prenumeratoriams didmiesčio vietovėse
Periodinio leidinio pristatymo sąlygos: (Eur be PVM) (Eur be PVM) (Eur be PVM)
1. Fiksuotas tarifas už vieno pilnai sukomplektuoto leidinio pristatymą
Kai leidinys priimamas universaliosios paslaugos tiekėjo logistikos centre 0,06 0,09 0,50
Kai leidinys priimamas universaliosios paslaugos tiekėjo skirstymo centre 0,07 0,10 0,50
2. Už vieno pilnai sukomplektuoto leidinio svorį (100 g.)
Kai leidinys priimamams universaliosios paslaugos tiekėjo logistikos centre 0,05 0,49 0,28
Kai leidinys priimamams universaliosios paslaugos tiekėjo skirstymo centre 0,05 0,49 0,36


*2023 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves, prenumeratoriams paslaugos 2024–2026 metams didžiausių tarifų sąrašo ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves 2024–2026 metais, sąrašo patvirtinimo“

Pastaba: paslauga apmokestinama 21% PVM.

SVARBU. Reklaminiai priedai papildomai neapmokestinami, jie patenka į bendrą pilnai sukomplektuoto leidinio svorį. Reklaminių priedų didžiausias galimas svoris – 100 g. Didžiausias pilnai sukomplektuoto leidinio su priedais dydis turi neviršyti šių išmatavimų: aukštis – iki 12 mm, ilgis – iki 350 mm, plotis – iki 250 mm.

Prenumeratos pristatymo tarifai nuo 2023 metų sausio 1 d.

2023 metų sausio 1 d. keičiasi periodinių leidinių pristatymo tarifai:
periodinio leidinio pristatymo kainą sudaro lentelėje pateikto 1 punkto tarifo ir 2 punkto pasirinktos dalies tarifo suma.

 

  Periodinio leidinio pristatymo tarifai prenumeratoriams kaimo vietovėse* Periodinio leidinio pristatymo tarifai prenumeratoriams mažųjų miestų vietovėse* Periodinio leidinio pristatymo tarifai prenumeratoriams didmiesčio vietovėse
Periodinio leidinio pristatymo sąlygos: (Eur be PVM) (Eur be PVM) (Eur be PVM)
1. Fiksuotas tarifas už vieno pilnai sukomplektuoto leidinio pristatymą 0,05 0,07 0,50
2. Už vieno pilnai sukomplektuoto leidinio svorį (100 g.). Galioja nuo 2023 m. vasario 1 d.
Kai leidinys priimamams universaliosios paslaugos tiekėjo logistikos centre 0,04 0,45 0,30
Kai leidinys priimamams universaliosios paslaugos tiekėjo skirstymo centre 0,03 0,37 0,28
2. Už vieno pilnai sukomplektuoto leidinio svorį (100 g.). Galioja iki 2023 m. sausio 31 d.
Kai leidinys priimamams universaliosios paslaugos tiekėjo logistikos centre:
iki 60 g 0,04 0,45 0,30
virš 60 g 0,34
Kai leidinys priimamams universaliosios paslaugos tiekėjo skirstymo centre:
iki 60 g 0,03 0,37 0,24
virš 60 g 0,28


*2020 m. spalio 07 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Pastaba: paslauga apmokestinama 21% PVM.

SVARBU. Reklaminiai priedai papildomai neapmokestinami, jie patenka į bendrą pilnai sukomplektuoto leidinio svorį. Reklaminių priedų didžiausias galimas svoris – 100 g. Didžiausias pilnai sukomplektuoto leidinio su priedais dydis turi neviršyti šių išmatavimų: aukštis – iki 12 mm, ilgis – iki 350 mm, plotis – iki 250 mm.

Prenumeratos pristatymo tarifai iki 2022 metų gruodžio 31 d.

 

Periodinio leidinio pristatymo kainą sudaro lentelėje pateikto 1 punkto tarifo ir 2 punkto pasirinktos dalies tarifo suma.

                                   

                             Periodinio leidinio pristatymo sąlygos

Periodinio leidinio pristatymo tarifai kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams

(Eur, be PVM)

Periodinio leidinio pristatymo tarifai miesto gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams

(Eur, be PVM)

1. Fiksuotas tarifas už vieno pilnai sukomplektuoto periodinio leidinio pristatymą 0,05 0,05
2. Už periodinio leidinio svorį (100 g):
kai periodinis leidinys iš leidėjo priimamas universaliosios paslaugos teikėjo logistikos centre:
iki 60 g 0,03 0,30
virš 60 g 0,04 0,34
kai periodinis leidinys iš leidėjo priimamas universaliosios paslaugos teikėjo skirstymo centruose:
iki 60 g 0,02 0,24
virš 60 g 0,03 0,28

* 2020 m. spalio 07 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pastaba: paslauga apmokestinama 21% PVM.

SVARBU. Reklaminiai priedai papildomai neapmokestinami, jie patenka į bendrą pilnai sukomplektuoto leidinio svorį. Reklaminių priedų didžiausias galimas svoris - 100 g. Didžiausias pilnai sukomplektuoto leidinio su priedais dydis turi neviršyti šių išmatavimų: aukštis - iki 12 mm, ilgis - iki 350 mm, plotis - iki 250 mm.

Laikraščių ir žurnalų prenumeratos pristatymo kainų nustatymo instrukcija
Periodinio leidinio pristatymo kaina apskaičiuojama pagal šią formulę:
 
PPm= (PTsr x Psvoris / 100g)+Pvnt
 
PPm – periodinio leidinio pristatymo kaina;
PTsr – periodinio leidinio tarifas pagal svorio rėžį ir periodinio leidinio perdavimo vietą;
Psvoris – periodinio leidinio vieneto svoris, gramais;
Pvnt – periodinio leidinio vieneto tarifas neatsižvelgiant į vieneto svorį.
 
 
Kitų prenumeratos paslaugų tarifai

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Kitų periodinių leidinių prenumeratos paslaugų tarifai eurais
be PVM su PVM
1.  Periodinio leidinio duomenų įrašymas/išbraukimas iš kainoraščio, kai kainoraštis jau atspausdintas; periodinio leidinio duomenų keitimas, prenumeratos kainos ir sąlygų pakeitimas, pakeistų duomenų perdavimas paštams. 98,33 118,98
2. Periodinio leidinio komplektavimas už kiekvieną papildomą dalį. 0,03 0,04
3.  Standartinio pako su laikraščiais ar žurnalais įpakavimas. 0,25 0,30
4. Nestandartinio pako skirstymas ir įpakavimas:  
4.1. su laikraščiais 0,29 0,35
4.2. su žurnalais 0,21 0,25
Leidėjo pateikiamo prenumeratos gavėjų sąrašo duomenų pildymo instrukcija
 • Leidėjas savo priimtos prenumeratos gavėjų sąrašo duomenis surašo į Pašto parengtą „Excel“ programa apdorojamą duomenų lentelę ir ją elektroniniu paštu atsiunčia Paštui el. paštu leidiniai.importas@post.lt.
 • Kiekvienas siunčiamas prenumeratos gavėjų sąrašas turi turėti pavadinimą, kuris gali būti sudarytas iš sutrumpinto leidinio pavadinimo, sąrašo numerio ir datos. Naujas sąrašas pateikiamas kiekvieną kartą skirtingu numeriu pagal eiliškumą.
 • Prenumeratos gavėjų sąrašo pildymas:
Lauko pavadinimas Maksimalus simbolių skaičius Aprašymas
Leidinio indeksas 5 Leidinio indeksą sudaro „(“ - skliaustelis ir Pašto suteiktas leidinio indeksas, kurį sudaro 4 skaitmenys.
Užsakymo numeris leidėjo sistemoje 18 Leidėjas, turintis elektroninę užsakymų duomenų bazę, kiekvienam užsakymui turi suteikti unikalų sistemos numerį ir tas numeris turi būti išskirtinis duotajam leidinio indeksui. Jei užsakymo numeris leidėjo sistemoje nėra išskirtinis, galima užsakymo numerį suformuoti iš kelių numerių (pvz., užsakymo numeris ir gavėjo numeris), kad tik būtų pasiektas išskirtinumas. Jei leidėjas neturi elektroninės užsakymų duomenų bazės, kiekvienam užsakymui, kuris pateikiamas Paštui, reikia suteikti numerį, kuris nesikartotų per metus. Pateikiant per metus kelis prenumeratos gavėjų sąrašus, prie užsakymo numerio pridėjus prenumeratos metus, užsakymo numeris visada bus išskirtinis. Jeigu užsakymo numeris nenurodytas arba jis kartojasi, leidinio užsakymo nebus galima automatiniu būdu peradresuoti arba anuliuoti.
Prenumeratos pradžios data 10 Data, nuo kurios Paštas pradeda pristatyti prenumeratą gavėjui. Leidiniams, kurie leidžiami ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį, prenumeratos pradžios data turi būti pirma mėnesio diena, o ne leidinio platinimo ar gavėjų sąrašo parengimo diena.
Mėnuo1,2,3....   Laukai „Mėnuo 1“, „Mėnuo 2“, „Mėnuo 3“..., „Mėnuo 12“ pildomi atitinkamai, jei tam mėnesiui yra priimta prenumerata. Kiekviename pildomame mėnesio lauke nurodomas prenumeratos komplektų skaičius. Prenumeratos anuliavimo atveju skaičiai turi būti su minuso ženklu. Jei leidinys leidžiamas rečiau nei vieną kartą per mėnesį, tuomet pildomi visi periodo laukai. Jeigu leidinį galima prenumeruoti nuo bet kurios dienos, mėnesių laukuose reikia pažymėti ir tą mėnesį, kuriame prasideda leidinio prenumerata, t. y. mėnesių laukuose reikia komplektų skaičiumi pažymėti ir ne visą mėnesį.
Leidinio išėjimų skaičius per ne visą mėnesį   Pildoma, kai leidinys užsakomas nuo bet kurios mėnesio dienos arba kai leidinio prenumeratą reikia anuliuoti ne nuo mėnesio pradžios. Nurodoma, kiek per likusias ne viso mėnesio dienas bus išleista leidinio numerių. Pavyzdžiui: jei leidinys išeina 2 kartus per mėnesį ir yra prenumeruojama nuo 15-os dienos, nuo 15-os dienos iki mėnesio pabaigos bus išleistas 1 leidinio numeris, turi būti užrašyta „1“, nepriklausomai nuo užsakytų egzempliorių skaičiaus. Kai leidinį galima prenumeruoti daugiau nei vienam mėnesiui (dviem, trims, šešiems, dvylikai mėnesių), neatsižvelgiant į tai, kiek jo numerių per mėnesį bus išleista, mėnesių laukuose reikia žymėti visus prenumeruojamo laikotarpio mėnesius.
Gavėjo pavardė / įmonės pavadinimas 25/150 Gavėjo pavardė arba įmonės pavadinimas.
Gavėjo vardas 25 Gavėjo vardas, jei gavėjas yra fizinis asmuo.
Pristatymo savivaldybė 30 Nurodoma savivaldybė, kurioje yra gavėjo buveinė ar gyvenamoji vieta. Savivaldybių pavadinimus nustato Vyriausybė; jų tikslius pavadinimus galima rasti tinklalapyje www.post.lt.
Pristatymo vietovės pavadinimas 32

Pildomas, jei gavėjo adresas yra konkretus miestas, miestelis, kaimas, viensėdis ar geležinkelio stotis. Pristatymo vietovės pavadinimą pateikite vadovaudamiesi www.post.lt adresų paieškos rezultatais. Vietovės pavadinimą užtenka nurodyti vardininko linksniu. Pvz.: Vilnius, Vilniaus, Vijoliai. Informaciją pateiktą senuoju būdu sistema irgi priims - pvz. Vijolių k.

Pagrindinės vietovės pavadinimas Nepildoma Nepildomas
Pristatymo gatvės pavadinimas 150 Gatvių pavadinimai netrumpinami, nurodomi kilmininko linksniu, gatvė pavadinta žmogaus vardu, rašoma pilnai - vardas ir pavardė, išskyrus gerai žinomus ir ilgai egzistuojančius gatvės pavadinimus (V. Kudirkos g., J. Tumo-Vaižganto g. ), Žodžio „šventas“ trumpinys turi būti rašomas taip: „Šv.“, pvz.:, „Šv. Jono g.“, „Šv. Uršulės g.“, nurodomi gatvės tipai: „gatvė“ - g., „prospektas“ - pr., „alėja“ - al, „aikštė“ – a. „akligatvis“ – aklg., „skresgatvis“ – skg. „takas“ – tak. ir kt.

Nurodomi simboliai „ p.d ‘‘, kai gavėjo adresas gaunamoji pašto dėžutė pašte.
Pristatymo pastato numeris 10 Pašto dėžutės numeris, jei leidinys bus pristatomas į pašto dėžutę pašte.

Pastato numeris skaičiais ir skaičiais su raide, jei pastatas dar žymimas raide 2A, 3C (be tarpo tarp skaitmens ir raidės).

Vienas pastatui priskirtas numeris, kai pastatas yra gatvių sankirtoje

Pastato numeris ir korpuso numeris, kai pastatas turi korpusą. Korpusas žymimas K raide. pvz.: Savanorių pr. 18 K1.
Pristatymo buto numeris 4 Buto numeris skaičiais ir skaičiais su raidėmis.
Pašto kodas 5 5 skaičių konkrečiam adresui (pastatui, namui) suteiktas pašto kodas, Pašto kodas pateiktas tinklalapyje www.post.lt
Gavėjo tipas 1 „0“, kai prenumeratorius yra fizinis asmuo, „1“, kai įmonė
Pastabos   Konkretus asmuo kuriam reikia pristatyti leidinį įmonėje arba įėjimo į namą kodą, jei yra kodinė spyna ir t.t.
Gavėjo telefono numeris 11

Telefono numerį pildyti nėra būtina, bet tokių atveju Lietuvos paštas negalės suteikti prenumeratos gavėjui informacijos apie nepristatytą prenumeratą.


Telefono numerio struktūra
Importo failai bus suimportuoti jei:
• telefono numeris bus 11 skaitmenų, pvz: 37060011111;
• tel. numeris prasidės 370 (pliuso ženklo priekyje dėti nereikia).


Užsakymai bus atmesti, jei:
• Numeris mažiau nei 11 skaitmenų;
• Numeris prasideda 8-etu.

Telefonų numerius pateikinėkite tik tuo atveju, jei tikrai žinote, kad tai tikslus kliento telefono numeris,  ir jei tai mobilaus ryšio numeris.

 

 • Prenumeratos užsakymo anuliavimas pateikiamas tuo pačiu numeriu, kuriuo leidėjo sistemoje tas užsakymas pažymėtas kaip prenumeratos pristatymas (toliau - senasis užsakymo numeris), o mėnesių, kurių prenumerata anuliuojama, laukuose nurodomi skaitmenys su minuso ženklu.
   
 • Prenumeratos užsakymo peradresavimas turi būti pateiktas tokia tvarka:
  pateikiamas galiojančio užsakymo anuliavimas nuo adreso keitimo datos su senuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje;
  pateikiamas naujas užsakymas nauju adresu su naujuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje.
   
 • Kai leidėjas nurodo laikiną užsakymo peradresavimą, užsakymo duomenys turi būti pateikti tokia tvarka:
  pateikiamas visiškas galiojančio užsakymo anuliavimas nuo adreso keitimo datos su senuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje;
  pateikiamas naujas užsakymas leidinį laikinai peradresuoti su naujuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje
  pateikiamas naujas užsakymas likusiam prenumeratos laikotarpiui su naujuoju užsakymo numeriu (užsakymo numeris būtinai turi būti kitas, išskirtinis) leidėjo sistemoje.
   
 • Kai leidėjas anuliuoja užsakymą tik iš dalies, jis užsakymo duomenis turi pateikti tokia tvarka:
  pateikiamas galiojančio užsakymo anuliavimas nuo anuliavimo datos su senuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje;
  pateikiamas naujas užsakymas su naujuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje.
   
 • Jei pateikiamas laikinas užsakymo anuliavimas, užsakymo duomenys turi būti pateikti tokia pačia tvarka kaip ir anuliuojant užsakymą iš dalies.
Logistikos centro ir paskirstymo centrų informacija prenumeratos perdavimui

Vilniaus logistikos centras
Metalo g. 5, Vilnius              
El. p.: z.lipina@post.lt; z.tumas@post.lt
Tel. 860482729
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 00:00–24:00

Alytaus paskirstymo centras 
Pulko g. 12, Alytus               
El. p.: skirstymas.alytus@post.lt
Tel: 865084417                    
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30
                                           
Kauno paskirstymo centras
Gamybos g. 6, Ramučiai, Karmėlavos sen., Kauno r. sav.    
El. p.: KLCPV@post.lt 
Tel. 867616018, 837401367, 865084417     
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30
                                                                                                                                              
Klaipėdos paskirstymo centras
Mainų g. 6, Klaipėda
El. p.: klaipedos.pamainosvirsininkas@post.lt
Tel. 861563695, 869906309
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30

Marijampolės paskirstymo centras 
Gėlyno g. 12, Aleksandravas, Marijampolės sav.   
El. p.: skirstymas.marijampole@post.lt
Tel. 834392811, 861266208, 865084417
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 6:30–14:00                                                                         

Panevėžio paskirstymo centras                   
Beržų g. 25 Senamiesčio k., Panevėžio r. 
El. p.: g.poviloniene@post.lt
Tel. 865095623, 869906139
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30
                                                                                      
Šiaulių paskirstymo centras
Radviliškio g. 53, Šiauliai     
El. p.: d.simkuviene@post.lt
Tel.  865040678
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30
                                           
Tauragės paskirstymo centras                     
S. Dariaus ir S. Girėno g. 16, Tauragė
El. p.: skirstymas.taurage@post.lt
Tel. 864416230, 865084417
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30
                                           
Telšių paskirstymo centras
Mažeikių g. 7B, Telšiai                
El. p.: a.girdvainiene@post.lt
Tel. 862279334
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30

Utenos paskirstymo centras
Metalo g. 3, Utena                  
El. p.: skirstymas.utena@post.lt 
Tel. 865095623, 865043780
Prenumeratos leidinių priėmimo darbo laikas: 7:30–19:30

 

SVARBU: Leidiniai pateikti iki 19 val. 30 min., prenumeratoriams pristatomi kitą darbo dieną; leidiniai, pateikti po 19 val. 30 min., vežami ir pristatomi 1 (viena) darbo diena vėliau. Leidiniai, kurie leidžiami kartą per mėnesį ir rečiau, pateikti paštui iki 10 val. prenumeratoriams pristatomi kitą darbo dieną, pateikti vėliau – pristatomi 1 (viena) darbo diena vėliau.